Okresní hospodářská komora HODONÍN

HK ČR Vás zve na podnikatelskou misi do Běloruska

24. March 2015

Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a s Ministerstvem zemědělství ČR připravuje podnikatelskou misi do Běloruska. Akce se bude konat v termínu 14. – 17. dubna 2015

Podnikatelská mise do Běloruska

Podnikatelská mise bude doprovázet delegaci MZe ČR vedenou náměstkyní ministra paní Jaroslavou Beneš Špalkovou, v jejímž programu je pravidelné zasedání česko-běloruské Společné pracovní skupiny pro otázky zemědělství.

Podnikatelská mise je určena nejen firmám, které působí v zemědělské oblasti, ale i těm, které chtějí využít oficiální cesty vysokého představitele státní správy do Minska ke svým jednáním se stávajícími partnery v Bělorusku.

Níže naleznete naleznete přihlášku, formulář firemního profilu, oficiální pozvánku a předběžný program mise. 

Organizační část mise bude zajišťovat Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS, proto prosím zasílejte vyplněné přihlášky výhradně na emailovou adresu:trushko(at)komora.cz nebo na fax 266 721 813.

Prosíme o dodržení termínu uzávěrky, aby mohly být včas rezervovány letenky a ubytování. Stejně tak je třeba předat partnerům z Běloruské obchodní a průmyslové komory informace o zúčastněných firmách, na jejichž základě budou vyhledávány běloruské firmy, potencionální zájemci o spolupráci.

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Týčová
Manažer projektu

Zahraniční odbor
Hospodářská komora ČR

Freyova 27/82  |  CZ-190 00  Praha 9 – Vysočany 
Tel.: +420 266 721 379|  Fax: +420 266 721 695
E-mail: tycova(at)komora.cz 

Přihláška >>>

Firemní profil >>>

Program podnikatelské mise >>>

Akviziční dopis MZe a KSNS >>>