Okresní hospodářská komora HODONÍN

HK ČR navrhuje zavedení právního elektronického systému pro podnikatele

22. August 2016

Hospodářská komora ČR přichází s převratným elektronickým systémem, který by podnikatele a živnostníky provedl džunglí zákonů a dalších předpisů a pohlídal za ně plnění administrativních a daňových povinností.

Jak dokládají nejrůznější průzkumy i výstupy z podnikatelských setkání čeští podnikatelé a živnostníci pokládají dlouhodobě za jednu z největších překážek pro své podnikání především neúměrnou administrativní zátěž a další byrokratické bariéry. Množství nejrůznějších povinností daných zákony musejí podnikatelé plnit při zahájení své činnosti i později během vlastního podnikání, přitom byrokratická zátěž neustále roste a bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by se měla snižovat.

Z poslední doby lze třeba zmínit povinné kontrolní hlášení DPH či chystanou elektronickou evidenci tržeb. „Podnikáme v zemědělství a současně v potravinářství, a navíc provozujeme výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejrůznějších hlášení, výkazů a dokladů, které musíme každý měsíc hlídat a dokládat, jsou v těchto oborech doslova desítky. A to nemluvím o povinnostech, které musíme plnit jako každá jiná firma bez ohledu na předmět podnikání," říká Jaroslav Nývlt provozující farmu spojenou s výrobou mléčných výrobků.

„Myslím, že svým zaměstnancům poskytujeme nadstandardní podmínky, ale v administrativě tu skoro nikdo nevydrží. Chápu to. Je to ustavičný stres, co vše je třeba pohlídat, a nikdy to není bez chyby, ale my současně musíme spoléhat na to, že máme vůči státu vše splněno," popisuje Nývlt zkušenost, kterou má mnoho českých podnikatelů.

 

Vše přehledně a na jednom místě

Pomoci řešit záplavu byrokracie by výrazně mohl „PES pro podnikatele" (Právní elektronický systém), který připravila Hospodářská komora ČR. Ten by jednak zpřístupnil všechny zákony a předpisy ukládající podnikatelům nějaké povinnosti na jednom místě a současně umožnil firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu.

Podnikatel by si po přihlášení do systému a vyplnění svého profilu mohl nastavit přehled povinností vůči státu, například podle svého oboru činnosti, nebo přehledný kalendář dat, kdy mají být konkrétní povinnosti splněny. Systém by současně byl schopen na nutnost splnění takové povinnosti sám podnikatele předem a včas upozorňovat, aby se nepromeškaly zákonné lhůty a podobně. U každé povinnosti by byl uveden její popis, lhůta či termín, i odkaz na znění konkrétního paragrafu předpisu, kterým je stanovena. Navíc by zde byla také informace o případné sankci, třeba pokutě, která za nesplnění povinnosti, nebo nedodržení lhůty hrozí.

 

PES by mohl být rovněž propojen s datovou schránkou firmy a u těch povinností, kde je to možné, by byl přímý odkaz na příslušný formulář, který by bylo možné přímo vyplnit a odeslat – například daňové přiznání apod. „Cílem je, aby podnikatelé našli vše na jednom místě a z jednoho místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat, aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou," říká prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, který je v rámci Hospodářské komory autorem připravovaného systému.

Podle něj by v rámci jedné firmy zapojené do systému PES pro podnikatele bylo možné události a plnění povinností nejen hlídat a spravovat, ale rovněž splnění například rovnou delegovat na jednotlivé zaměstnance, jimž bude umožněn vstup do firemního profilu. V tomto profilu by také byla zaznamenána auditovatelná stopa veškerých kroků, bylo by tedy možné zpětně doložit, zda, kdy a kým konkrétně byla povinnost splněna, kdy byl ten který formulář na příslušný úřad odeslán. Přístup k profilu by bylo také možné povolit například právní kanceláři nebo daňovému poradci poskytujícímu firmě své služby. Ze systému by bylo možné se přímo spojit s CzechPointem a využít všech jeho služeb.

 

Pomohou pracovníci na pobočkách HK ČR

Podle představ Hospodářské komory by Komora na základě nově přijatého zákona systém spravovala a zajišťovala jeho provoz. První verze je po technické stránce již připravena. PES pro podnikatele by byl přístupný online na internetu přes unikátní heslo každého podnikatele či firmy. Hospodářská komora chce také zapojit svou celostátní síť poboček, kde by jejich pracovníci podnikatelům a živnostníkům pomohli se k systému připojit, nastavit si vlastní profil a současně by byli připraveni poskytnout potřebné poradenství a podporu.

V systému by byl již v okamžiku jeho spuštění evidován každý podnikatel zapsaný v registru osob, tedy například každý držitel živnostenského oprávnění. Pro využití systému by se tedy stačilo přihlásit, zvolit si heslo, nastavit parametry profilu a uhradit zákonnou úpravou stanovený poplatek. Právě z poplatků uživatelů by měl být provoz systému financován.

Hospodářská komora navrhuje, aby byl poplatek odstupňován podle velikosti fi rmy od například 1 000 korun ročně u nejmenších, třeba malých živnostníků po 20 tisíc u největších podniků. Předpokládá se, že by poplatek přitom byl buď daňově uznatelným nákladem, nebo by jeho částka byla přímo odpočitatelná od daně. Pro uživatele by tedy nepředstavoval prakticky žádnou finanční zátěž, ale naopak by jim mohl přinést značné úspory v administrativě.

Hospodářská komora a její odborníci jsou připraveni nabídnout PES pro podnikatele prakticky okamžitě po schválení příslušného zákona, na jehož základě by měl fungovat. Jeho plná funkčnost by potom závisela na součinnosti státních úředníků, kteří by měli být garanty, že výklad zákonů a z nich plynoucích povinností odpovídá výkladu, který stát uplatňuje.

 

 Více o článku naleznete zde >>>