Okresní hospodářská komora HODONÍN

Fórum Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

1. June 2012

Forum tématicky doplňuje a rozvíjí regionální semináře organizované v rámci projektu EU a MY „50+“ v České republice v období od 23.1. do 6.6.2012. Fórum si klade za cíl iniciovat a podpořit konstruktivní diskusi nad projektovými záměry financovanými z přímých komunitárních fondů EU v Bruselu pro vstup a začlenění jak ziskového (MSP), tak neziskového sektoru (NNO, občanská sdružení, zájmové skupiny).

Datum konání: 12. - 13.6.2012
Místo konání: Orea Hotel*** Pyramida. www.hotelpyramida.cz, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
Registrace: vstup pro účastníky zdarma
Konferenční jazyk - český a anglický jazyk. Tlumočník servis a zajištěn.

Program:

Úterý: 12:30 - 13:30 - Registrace

 • 13:30    Slavnostní zahájení Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
 • 13:45   Enterprise Europe Network - Evropská síť na podporu podnikání a komunikaci
 • 14:15   Partneři z České republiky - příklady dobré praxe
 • 14:45   Úspěšné evropské projekty
 • 15:15   Kávová přestávka
 • 15:45   Budoucnost a zkušenosti z evropských programů:
  - stručný výklad EU Strategie 2020 a nadcházejícího programovacího období +2014
  - přenešení a podporu informační gramotnosti a znalostí o projektových aktivitách z programů EU financovaných komunitárními fondy EU (přímé finanční zdroje v Bruselu)
  - formy nadnárodní spolupráce a tvorba partnerství
 • 16:45   Diskuze
 • 17:30 - 19:00   Společenské setkání - navázání neformálních kontaktů

Středa:

 • 08:30 - 09:15   Registrace
 • 09:15   Zahájení druhého dne Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
  Programy EU - projekty jako nástroje změny - tvorba projektů
 • 09:30   1. Celoživotní vzdělávání
 • 10:30   2. Sociální turistika, mobilita a poznání, kultura
 • 11:30   Kávová přestávka
 • 12:00   3. Wellness, duševní a fyzická kondice, lázeňství a sport
 • 13:00   Tvorba projektů - 1. část diskuze
 • 13:30   Buffet lunch
 • 14:30   Tvorba projektů - 2. část diskuze
 • 15:15   Udržitelnost, kreativita a inovace
 • 16:00   Závěr - slavnostní ukončení Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Vydání certifikátů účastníkům Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
 • 16:45   Networking

Vzhledem k omezené kapacitě Vás prosíme o včasné a závazné potrvzení účasti na e-mail: raymova(at)bohemiaeuplanners.eu a pro Vaši dispozici telefonní číslo +420 739 356 856, +32 495 244 175.

Děkujeme za Vaši pozitivní reakci.

Seminář je moderován společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o.