Okresní hospodářská komora HODONÍN

FIRMY Z HODONÍNSKA OPĚT ÚSPĚŠNÉ

12. December 2011

Po úspěchu uměleckého kováře Jiřího Skřivánka z Veselí nad Moravou v soutěži Živnostník roku 2011 Jihomoravského kraje se okres Hodonín dočkal dalších podnikatelských úspěchů. Minulý týden převzaly čtyři firmy z našeho okresu ocenění "Spokojený zákazník Jihomoravského kraje." Držitelé ocenění se takto mohou prezentovat po další dva roky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

z vyhlášení a předání Ceny Sdružení českých spotřebitelů

Spokojený zákazník Jihomoravského kraje,
Brno, 5. prosince  2011, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Přehled podnikatelských subjektů Cenou SČS v Jihomoravském kraji za okres Hodonín

EKOR, s.r.o.

IČ:   607 00 262
Sídlo:   Havlíčkova 181, Kyjov
Činnost:   Shromažďování a sběr odpadů
Vznik:    1994     

Ocenění za:   Firma je příkladem pro ekologické nakládání s odpadem. Pět sběrných dvorů, kde lze zdarma uskladnit odpad. Zodpovědně pečují o svoz odpadu a jeho příkladné třídění. Stejný přístup mají i k úklidu města a bezchybnému provozu koupaliště. Spokojená je ne jen obec, ale také občané.

Flajzar, s.r.o.

IČ:    269 16 436
Sídlo:   Bzenec, Kasárna 500
Činnost:   Vývoj a výroba elektronických zařízení
Vznik:   2004 

Ocenění za:  Progresivní uplatňování elektrotechniky jak pro průmyslovou výrobu, lékařství, tak především pro spotřebitele - bezpečnostní technika, sport, rybářství atd. Výroba je doslova šitá na mírů, ať se jedná o výrobu sériovou, či kusovou.

CA Baťův kanál, s.r.o.

IČ:   277 12 796
Sídlo:   Zámecká 2,Veselí nad Moravou
Činnost:   Cestovní agentura         
Vznik:   1997

Ocenění za:  Péči o turisty na Baťově kanálu po všech stránkách. Služba je na vysoké úrovní. Stejnou péči věnuje i rozšiřování flotily lodí a hausbótů.

ARTEMISIA, spol. s r.o. – Hotel PANON

IČ:   255 07 907
Sídlo:   Koupelní 4, Hodonín
Činnost:   Hotelové služby    
Vznik:   1997

Ocenění za:  Dominantní postavení nejen ve velikosti, ale i službách  a výhodných cenových relacích.

Firmy z Hodonínska se ocitly mezi dvanácti oceněnými společnostmi z celého Jihomoravského kraje, které vybrala odborná komise. Celkově bylo nominováno 26 firem.

"Okresní hospodářská komora Hodonín je hrdá na to, že všechny čtyři firmy jsou jejími členy a přeje jim i dalším podnikatelům hodně dalších úspěchů v podnikání. Je to obrovský úspěch pro náš region," říká ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Informace o ceně:

1.  Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh,                 má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.

2.  Cena je udělována na základě:

a)     návrhu předneseného členem SČS,
b)     návrhu předneseného zástupcem místních nebo podnikatelských samospráv.

3.  Ocenění se uděluje na dva roky. Bližší informace o metodice udělování ceny, kategoriích pro něž je vyhlašována atd. jsou vystaveny na www.konzument.cz.

4.  V Jihomoravském kraji finančně podpořil a převzal záštitu nad předáním ceny hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek, který ceny předal.  Cena je udělována desátým rokem.

5.  Cílem ustavení komise, v daném případě v Jihomoravském kraji, je trvalé zlepšování vzájemné informovanosti partnerů, monitorování úrovně ochrany spotřebitele v kraji, vznášení podnětů, návrhů ke zlepšení služeb a úrovně ochrany spotřebitele a v neposlední řadě zviditelňování firem se zvláštním přístupem ke spotřebiteli působících v kraji. Odborná komise v Jihomoravském kraji byla ustavena v roce 2002 a jejím předsedou je  Ing. Pavel Balík, člen zastupitelstva Jihomoravského kraje.  Odborná komise pro ochranu spotřebitele rovněž projednala a schválila seznam podnikatelských subjektů, kterým je Cena SČS pro rok 2011 udělena. V letošním roce byla cena udělena dvanácti podnikatelům.


Zpracoval: Michal Švagerka
V Kyjově 12. prosince 2011

Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Je zřízena na základě zákona č. 301/1991 Sb. Hlavním posláním je hájit oprávněné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejími členy. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.