Okresní hospodářská komora HODONÍN

Erasmus + a zahraniční stáže studentů

2. August 2017

OHK Hodonín zapojila školy do programu Erasmus+.

Název projektu: Odborná praxe v zahraničí

Registrační číslo: 2015-1-CZ01-KA102-013639

Výše finanční podpory: 59871 EUR

Doba realizace: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017

Operační program: Erasmus+ 

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce 

Vedoucí projektu/koordinátor: Okresní hospodářská komora Hodonín, Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Zahraniční partner:  

  • Consorzio Firenze Albergo (Itálie)   
  • Europroyectos Leonardo da Vinci S.L. (Španělsko)

Místa zahraničních stáží: Florencie, Cordoba, Martos

Členové konsorcia:  

  • Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81  Bzenec, www.sosbzenec.cz
  • Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace, Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko, www.sosblansko.cz
  • Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, www.iss-slavkov.eu
  • Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471, 697 01 Kyjov, www.sossoukyjov.cz

Popis projektu a klíčové aktivity:  

Mobility jsou realizovány pro skupiny žáků ve vybraných oborech k získání nových zkušeností a rozvoji stávajících odborných znalostí a dovedností. Dalším cílem projektu je internacionalizace žáků přispívající k prohloubení jejich jazykových dovedností a interkulturních znalostí. Zahraniční praxe přináší žákům nejenom nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, ale je pro ně i motivací pro další osobní a profesní růst, podpoří jejich mobilitu do budoucna a zvýší šanci na lepší uplatnění na trhu práce. 

Čtyřtýdenních odborných stáží v Itálii a ve Španělsku se celkem zúčastnilo 23 studentů 3. ročníku v oborech hotelnictví, kuchař-číšník, autotronik a mechanik opravář motorových vozidel.  

Všichni účastníci odborné stáže získají dokument Europass Mobility, který bude plnohodnotným, mezinárodně platným dokladem o absolvování zahraniční stáže v daném oboru, potvrzený školou, přijímající organizací a firmou, u které stáž probíhala.

Kontaktní osoba:

Markéta Danielová

tel.: 775 610 514, e-mail: marketa.danielova@ohkservisni.cz