Okresní hospodářská komora HODONÍN

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S DAŇOVÝM ÚRADOM

27. February 2014

Trnavská regionálna komora SOPK Vás srdečně zve na Konzultační den na téma "Elektronická komunikácia s daňovým úradom"

Dátum konania: 12.3.2014 o 10.00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť Trnavskej regionálnej komory SOPK Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla, 3 poschodie č. dverí 324 )

Cieľ konzultačného dňa: informovať podnikateľskú verejnosť o možnostiach a povinnostiach daňových subjektov v rámci komunikácie s finančnou správou. Obsahom prednášky budú všeobecné informácie o  povinnosti vybraných daňových subjektov komunikovať s finančnou správou od 1.1.2014 elektronicky, pričom na príkladoch budú demonštrované konkrétne spôsoby komunikácie s daňovým úradom.

Predpokladaný čas: závisí od diskusie s účastníkmi, (prednáška a individuálna diskusia so zástupcami firiem)

Lektor:  Ing. Branislav Macho, predstaviteľ daňového úradu

Cieľová skupina: podniková klientela

<<< ÚČASŤ JE ZDARMA >>> 

Počas konzultačného dňa bude poskytnuté malé občerstvenie

Kontakt: Ing. Eva Tománková, tel. 033 5512 588, fax 033 5512 603, e-mail : eva.tomankova(at)sopk.sk alebo peter.kovar(at)sopk.sk Priloženú záväznú prihlášku prosíme zaslať najneskôrdo 7.3.2014

<<< Záväznou prihlášku naleznete ZDE >>>