Okresní hospodářská komora HODONÍN

Dotaz k minoritním platbám

31. January 2017

V tomto článku naleznete otázku k minoritním platbám u EET

Otázka:

Dobrý den,

jsme výrobní firma  a podle NACE podléháme EET k 6/2018.

Zákazníkům dodáváme "náhradní díly" lamely, motory, které jen nakoupíme a prodáme a tato minoritní činnost činí 1% z celkového obratu.

Úplně mě zaskočila nyní informace, že limit pro minoritní tržby (175 tis.Kč vč. DPH) se nepočítá z hotovostních plateb za minoritní tržby 2016, ale z celkových minoritních tržeb (placené hotově i bezhotovostně). Je to pravdivá informace ?  Předpokládali jsme, že limit za rok 2016 se pro minoritní tržby počítá z bezhotovostních plateb.

Děkuji mnohokrát za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, tzv. minoritní činnost provozovny vymezuje Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb zpracovaný Generálním finančním ředitelstvím následujícím způsobem.

Minoritní činnost bude posuzována podle následujících kritérií:

  • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně, 
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad.  Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat. 

V případě, že vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat tržby i z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií.