Okresní hospodářská komora HODONÍN

Dotační výzva "Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení"

20. April 2015

Jedná se o podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

 • Vzdělávání ředitelů
 • Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy
 • Metodik ICT ve škole

Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

 • ICT - "co už máme"
 • ICT - "co chceme"
 • ICT - "oborové didaktiky"

Aktivta C: Evaluace

Podporované výdaje projektu:

 • Osobní výdaje
 • Cestovní náhrady
 • Zařízení související s realizací projektu (např. software)
 • Místní kancelář (spotřební zboží a provozní materiál, telefon, poštovné, fax, spotřeba vody, paliv a energie, nájemné)
 • Nákup služeb souvisejících a realizací projektu (publikace, školící materiály, podpora účastníků)
 • Stavební úpravy

<<< Více informací o dotační výzvě naleznete ZDE >>>

Další dotační výzvy jsou uvedeny na webových stránkách www.ohkservisni.cz