Okresní hospodářská komora HODONÍN

Dotace pro export a související nabídka služeb

20. June 2018

Rádi bychom Vás informovali o následující nabídce spojené s aktivitami Centra mezinárodního obchodu a možností uhradit jihomoravským firmám vybrané náklady na služby zaměřené pro jejich úspěšný export.

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

Ačkoli se českým podnikům v cizině nabízejí významné příležitosti, mohou čelit při vstupu na mezinárodní trh překážkám, např. pokud jde o přístup k informacím, nalezení vhodných zákazníků a spolupracujících partnerů. Musí rovněž řešit složitější záležitosti, jako je dodržování cizích zákonů, celních a technických předpisů a norem, ochrany práv duševního nebo průmyslového vlastnictví. Protože se s těmito problémy potýká většina malých a středních firem, rozhodli jsme se jim nabídnout v podobě projektu „Centrum mezinárodního obchoduindividuální podporu při získávání kapacit a přístup ke službám, které jsou potřebné, aby mohly v zahraničí obstát, pokud při řešení těchto výzev nedisponují vlastními odbornými znalostmi nebo mají omezené finanční či lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že export vždy znamená určitý risk, převážná část finančních prostředků z dotace Jihomoravského kraje z tohoto programu směřuje jako veřejná podpora do konkrétních opatření, která jim mají pomoci zajistit toto riziko na začátku prostřednictvím na míru šité nabídky služeb a méně nákladné zátěže při rozšiřování mezinárodní přítomnosti*(Jedná se o veřejnou podporu v režimu de minimis, schválená částka dotace bude následně firmě připsána do relevantního registru).

Konkrétní službu, na kterou byste dotaci rádi využili, je třeba nám předem zaslat ke schválení nebo si ji lze zvolit z nabídky, kterou disponuje RHK Brno. Může se jednat například o servis agentury CzechTrade, účast na mezinárodních veletrzích, marketingové a poradenské služby apod. (důležité je proexportní zaměření). Podpora je poskytována ve výši 75% z celkových uznatelných nákladů, max. však do výše 50.000,- Kč.

Aktuálně nabízíme např. možnost získat nové zákazníky v Německu, Rakousku a Švýcarsku v podobě exkluzivní registrace v největší a nejpoužívanější B2B databázi v regionu s názvem "Wer liefert was?" Databáze WLW aktuálně obsahuje přes 540.000 firem se specializací na výrobu a obchod a má návštěvnost více než 1 milion tamějších nákupčích. Více ZDE

K případnému využití přikládám také odkaz na pozvánku na třetí běh našeho kurzu „Manažer mezinárodního obchodu“, určenému majitelům a ředitelům malých a středních podniků, střednímu managementu velkých společností a všem se zájmem stát se exportními manažery s potenciálem rozvíjet vývozní kapacitu svých firem, který startuje od 18. října 2018 na RHK Brno. Další podrobnosti ZDE

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Oto Hrdlička
vedoucí oddělení vnějších vztahů


Regionální hospodářská komora Brno             
Výstaviště 1
648 04 Brno    

Tel: 532 194 918
e-mail:
hrdlicka(at)rhkbrno.cz