Okresní hospodářská komora HODONÍN

Dotace na vzdělávání zaměstnanců - POVEZ II.

22. March 2017

Firmy a OSVČ hbitě čerpají nebývale výhodné dotace na firemní vzdělávání a co Vy?

Nepromarněte příležitost na získání výhodné dotace na podporu odborné přípravy z miliardového dotačního titulu spravovaného Úřadem práce ČR - „POVEZ_II“!

  • Zájem rapidně roste. Od 20. března, kdy bylo spuštěno přijímání žádostí o dotaci, je již alokováno pro zájemce téměř 50%.
  • Žádat mohou firmy i OSVČ bez ohledu na oborové zaměření či velikost.
  • Dotace lze získat na širokou škálu vzdělávacích aktivit formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů (min. 40 hod.), s obecným i specifickým zaměřením, individuální i skupinové, rekvalifikační či zdokonalovací, externí i vnitrofiremní, pro stávající zaměstnance i potenciálně přijímané.
  • Dotace je do výše 85% kurzových nákladů a až 100% mzdových nákladů školených zaměstnanců.
  • Zvýhodněné jsou malé a střední firmy, ale velké mohou čerpat ve větším finančním limitu (až 0,5 mil Kč/měsíc).
  • Relativně široká možnost využití je podmíněna prokázáním smysluplné potřeby vzdělávání pro určitého zaměstnance na pracovní pozici a splněním řady formálních i věcných podmínek při podání žádosti a následně pak při vlastní realizaci (podmínky čerpání evropských dotací).
  • Žádá se o každou vzdělávací aktivitu (kurz) zvlášť.
  • Dotace není nároková, každá žádost se striktně posuzuje a hodnotí.
  • Dotační prostředky jsou alokovány pro žadatele s půlročním výhledem realizace, bez sankce v případě nevyčerpání.
  • Cílem dotačního titulu je inspirovat zaměstnavatele aby více investovali do odborné přípravy, usnadnili adaptaci stávajících či přijímaní nových pracovníků a zvýhodnili zaměstnávání osob ve věku 54+.

Chcete zajímavý dotační program úspěšně využít a zabezpečit si finance na školení v následujícím období?

Potřebujete včas a správně zpracovat a podat žádost?

Nemáte čas na studium obsáhlých dotačních manuálů a specifických podmínek?

Nechcete postoupit riziko neproplacení dotace z titulu chybné realizace?

Využijte užitečné poradenské a realizační služby zkušených projektových specialistů OHK servisní, s.r.o. (dceřiné společnosti Okresní hospodářské komory Hodonín)!

Zbytek informací naleznete ZDE>>>

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Zubalíková, mob. 775 610 535,

email: lenka.zubalikova(at)ohkservisni.cz