Okresní hospodářská komora HODONÍN

Design pro konkurenceschopnost

5. November 2013

Interní projekt zahrnuje aktivity, zaměřené na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti průmyslových podniků prostřednictvím efektivního využívání designu v inovačním procesu.

Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU - Řídící orgán OPPI výzvu k zasílání přihlášek do projektu Design pro konkurenceschopnost 2013 - 2014

Na tuto výzvu je alokováno 6 735 470 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 20. 9. 2013 a ukončen dne 28. 11. 2014. Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade.

Projekt počítá s podporou malých a středních podnikatelů dle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, zabývající se průmyslovou výrobou. Detailní vymezení příjemce podpory, specifikace způsobilých výdajů, formy a výši podpory naleznete v textu výzvy.

Podporované aktivity:

  • Individuální spolupráce s designérem dle vlastního výběru z inovovaného Adresáře designérů, který bude nově přístupný také designérům z EU.
  • Propagace průmyslového designu na odborném zahraničním veletrhu formou společné expozice.
  • Zdarma poskytované vzdělávací služby zaměřené na design management a efektivní řízení inovačních procesů.
  • Zdarma poskytovaný informační servis prostřednictvím tištěného periodika DESIGN NEWSLETTER a odborné Publikace.

Více informací naleznete ZDE >>>