Okresní hospodářská komora HODONÍN

Daňové úlevy pro firmy na podporu odborného vzdělávání

6. January 2014

Parlament České republiky schválil s účinností od 1.1.2014 daňové zvýhodnění pro firmy, které se zapojí do odborného vzdělávání žáků středních odborných a vyšších odborných škol. Jedná se o odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, školami a zástupci zaměstnavatelů nyní připravuje metodický pokyn k jednotnému postupu při uplatňování novely zákona o dani z příjmů. Hospodářská komora České republiky se na přípravě pokynu také podílí. Považujeme za nutné, aby firmy měly možnost se k metodickému pokynu vyjádřit.

Z tohoto důvodu se na vás obracíme s žádostí o komentáře či návrhy k tomuto metodickému pokynu (viz příloha). Získané odpovědi budou souhrnně předány MŠMT, aby je zohlednilo v textu metodického pokynu. Cílem je zamezit nárůstu administrativy související s prokazováním odpočtů před správcem daně a sjednocení vykazování.

Zejména bychom uvítali informaci:

  • zda plánujete pořídit nový majetek pro odborné vzdělávání
  • zda plánujete využít odpočtu na žáka
  • jak byste navrhovali provádět vykazování celkové doby provozu stroje, počtu hodin, kdy žák či student na stroji pracuje pro určení podmínky procentuálního využití provozu pro odborné vzdělávání (směnný provoz, specifika řemeslných firem apod.)
  • Další postřehy a komentáře k praktické aplikací odpočtů.

Kontakt:

Ing. Jiří Kořínek
ředitel odboru projektů a vzdělávání

E-mail: korinek(at)komora.cz

<<< Metodický pokyn naleznete ZDE >>>