Okresní hospodářská komora HODONÍN

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

3. September 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem " Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím“

Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem " Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím“

Termín semináře:
středa 25. 9. 2019 od 9:00 do 13:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
(příjezdová mapa >>>)

Přednášející:

Ing. Jiří Klíma

Jako daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a dalších podobných plateb. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Poplatek na seminář:

Členové HK ČR, města a obce, školy, NNO - 1000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci – 2 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Obsah semináře:

  • pravidla přepočtu cizí měny na českou
  • pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů
  • pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
  • opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
  • pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu
  • zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.
  • dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady
  • vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu

Platební podmínky:

Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190925. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.

Hotově v den konání semináře

Jak se registrovat?

Registrační formulář naleznete ZDE >>>

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.