Okresní hospodářská komora HODONÍN

CzechPOINT nabízí novou službu

10. May 2012

Všech 51 Kontaktních míst veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) od 3. května nabízí podnikatelům novou službu, kterou je možnost vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů právnických osob.

Dne 3. května přidalo Ministerstvo vnitra České republiky novou funkcionalitu, díky které mohou Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky Czech POINT nabízet výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob na počkání. Podnikatelé tak nemusí posílat písemné žádosti na RT poštou a čekat cca 10 dnů na jeho zpětné doručení.

Cena za výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob je totožná jako u výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob, tedy 100 Kč bez ohledu na počet stran daného výpisu. K vydání výpisu postačuje, aby žadatel sdělil pouze IČO, totožnost se u výpisu z evidence rejstříku trestů právnických osob neověřuje a to z toho důvodu, že výpisy mají povahu veřejně přístupné informace.

„Zpřístupněním této služby na Kontaktních místech veřejné správy opět podnikatelé výrazně ušetří svůj čas a peníze, které museli do dnešního dne na získání tohoto výpisu vynakládat navíc.“  vysvětluje Tomáš Macnar, projektový manažer Hospodářské komory ČR.

Nejen členové Hospodářské komory České republiky tento výpis potřebují mimo jiné i v souvislosti s prokazováním trestní bezúhonnosti jako dodavatelé dle novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či při přijímání dotací a subvencí.

Czech POINTy tak nyní nabízí výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů fyzických a nově právnických osob, Registru řidičů (výpis bodového hodnocení osoby), Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí ČR či Insolvenčního rejstříku, lze na nich rovněž učinit podání podle § 72 živnostenského zákona.

V České republice funguje zhruba 6500 Kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Jejich hlavní výhodou je, že na jednom místě a na počkání lze získat nejvíce žádané výpisy z různých rejstříků a také si lze nechat ověřit pravost podpisů a listin.