Okresní hospodářská komora HODONÍN

CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

19. July 2012

Projekt CzechEkoSystem (CES) podporuje efektivní rozvoj aktivit MSP při jejich inovačním podnikání. Cílem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu inovačních projektů jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu.

Pro koho je podpora určena?

 • inovativní firmy (FO i PO) splňující definici malého a středního podniku
 • podnikatelská činnost je kratší než 5 let
 • podnikání ve zpracovatelském průmyslu a službách

Na co se podpora vztahuje?

 • poradenství pro rozvoj inovačních firem a nápadů
 • poradenství v oblasti řízení a chodu společnosti
 • komercializace produktu či služby
 • praktické uplatnění záměru na trhu
 • posílení marketingových a manažerských dovedností

Poradenství s podporou 80% a služby Kouče s podporou 100%.
Podpora ve výši 0,2 - 3 mil. Kč.

EUROGRANT Consulting s.r.o. jako SKAUT v projektu CzechEkoSystem nabízí:

 • vedení při zpracování žádosti o podporu, podnikatelského záměru a rozvojového plánu
 • komplexní odborné dotační a finanční poradenství
 • informace o projektu CzechEkoSystem a dalších finančních nástrojích pro podporu podnikání

Kontakt:

Jana Kotoučková, DiS.
Tel.: + 420  561 110 732
E-mail: ces(at)eurogrant.cz

zdroj: www.eurogrant.cz/ces