Okresní hospodářská komora HODONÍN

Co všechno musí změnit s.r.o. v důsledku nové úpravy do 30. 6. 2014?

23. April 2014

Vzhledem k největší změně v soukromém právu za posledních 50 let dopadlo na podnikatele několik nových povinností. Nejdůležitější z nich se týkají všech obchodních společností respektive korporací v České republice. Náš seminář Vám odpoví na nejdůležitější otázky.

Seminář je již zcela obsazen. Děkujeme za Vaši přízeň. Tým OHK Hodonín

Co všechno musí změnit s.r.o. v důsledku nové úpravy do 30. 6. 2014?

Každá společnost má povinnost do 30. 6. 2014 uvést své zakladatelské dokumenty (zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, stanovy) do souladu s novými zákony.

Termín: pondělí 12. 5. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání: školící místnost OHK - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa)

Přednášející: Mgr. Michal Vávra, advokát

Pár slov o lektorovi:

Mgr. Michal Vávra je absolvent Právnické fakulty MU (1997) a Pedagogické fakulty MU - obor německý jazy (1998). Od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně. Je společníkem v AK Bulinský&Vávra. Od března roku 2013 vede pobočku AK Bulinský&Vávra ve Vídni.

Cena:

Členové HK ČR, Veřejná správa, NNO - ZDARMA!!!
Ostatní zájemci - 1 000,- Kč

 1. Úvod

  od 1. 1. 2014 kompletně nová úprava soukromého práva

  - nový občanský zákoník - zák. č. 89/2012 Sb.  (NOZ)
  - zákon o obchodních korporacích - zák. č. 90/2012 Sb. (ZOK)
  - celá řada dalších předpisů (katastrální zákon, novela o.s.ř., insolvenčního zákona atd.)
 2. Úprava směrem dovnitř společnosti

  Stěžejní předpis - ZOK

  a) změny společenské smlouvy
  - povinná změna do 30. 6. 2014
  - možnost podřízení se ZOK jako celku
  - valná hromada
  - obchodní podíl
  - koncern
  - další otázky

  b) právní postavení jednatele
  - smlouva o výkonu funkce jednatele - povinná změna do 30. 6. 2014
  - odměňování jednatele
  - odpovědnost jednatele
  - informační povinnost
  - podnikatelský úsudek
  - další práva a povinnosti jednatele
 3. Úprava vstupování s.r.o. do právních vztahů navenek s dalšími podnikateli

  Stěžejní předpis - NOZ

  Musí společnosti upravovat po 1. 1. 2014 své smlouvy či jiné obchodní dokumenty směřující navenek (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, VOP atd.) Co s tzv. starými smlouvami? Jaký bude jejich osud po 1. 1. 2014?

Platba

 • Převodním příkazem: Česká spořitelna, a.s. účet č. 1387793379/0800, variabilní symbol: 140515. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomlouvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře.

<<< Registrační formulář naleznete ZDE >>>>

Přihlásit se můžete také na níže uvedeném kontaktu:

Tomáš Synek, +420 724 613 020, info(at)ohkhodonin.cz

Tato akce je financována Jihomoravským krajem