Okresní hospodářská komora HODONÍN

Co je Národní katalog stáží (NKS)?

15. June 2015

Národní katalog stáží - www.narodnikatalogstazi.cz slouží jako veřejně přístupná platforma pro setkávání uchazečů o stáž a poskytovatelů stáží, jeho využívání je bezplatné. Správcem Národního katalogu stáží je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Národní katalog stáží

Jak NKS funguje?

NKS se skládá ze dvou hlavních částí:

  • Katalog šablon (více než 160 šablon stáží – účetní, automechanik, grafik, kuchař atd.).
  • Online databáze poskytovatelů stáží.

Poskytovatelé stáží mohou prostřednictvím Národního katalogu stáží zveřejnit nabídku stáže dle některé z dostupných šablon stáží, k níž se následně mohou uchazeči o stáž přihlásit. Poskytovatel stáže musí být schopen vytvořit podmínky pro řádnou realizaci stáže v souladu se šablonou a rovněž zajistit kvalifikovaného mentora. Karty stáží nepodléhají schvalování ze strany Fondu dalšího vzdělávání, po vypsání jsou neprodleně zveřejněny.

Uchazeči o stáž mohou při výběru stáže využít databázi více jak 2000 ověřených poskytovatelů stáží a získat tak praktické zkušenosti pod vedením odborníka v dané oblasti. Uchazeč o stáž musí splňovat podmínky uvedené v šabloně stáže, kterou si zvolil, především úroveň vzdělání a jeho zaměření.

Co Vám stáž přinese?

Poskytovatelé stáží:

  • Možnost prověřit si a vychovat budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají.
  • Získání názorů a nápadů na fungování společnosti od neutrálního a stereotypy nezatíženého člověka.
  • Zdokonalení interních vzdělávacích mechanismů.

Uchazeči o stáž:

  • Zvýšení kompetencí v daném oboru- získání praktických dovedností, povědomí o aktuálním vývoji, nejnovějších procesech a postupech v oboru.
  • Navázání nových kontaktů.
  • Možnost získání zaměstnání – prevence před ztrátou zaměstnání.

Zapojte se i vy!

Více informací na webových stránkách www.narodnikatalogstazi.cz nebo na e-mailu nks(at)fdv.mpsv.cz.