Okresní hospodářská komora HODONÍN

Chybějící praxe se sehnat dá, již 2 500 osob si ji doplnilo. Zájem o tuto formu vzdělávání rapidně stoupá.

11. June 2013

Praha, 10. 6. 2013 - Bez práce je v České republice aktuálně více než půl milionu lidí. I přes toto nepříznivé číslo mají zaměstnavatelé stále problémy s obsazováním volných pracovních pozic. Jedním z častých důvodů je přitom nedostatek praxe v oboru. S ním se při pohovorech potýkají nakonec i samotní uchazeči, kteří tak ztrácejí motivaci.

Alternativu, jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu, nabízí dvouletý projekt Fondu dalšího vzdělávání s názvem Stáže ve firmách - vzdělávání praxí. Jeho cílem je zprostředkovat stáž 5 000 osobám znevýhodněným na trhu práce a zakotvit systém stáží do české legislativy.

Nedostatečná praxe bývá mnohdy jedním z hlavních důvodů, proč například mladí lidé končí po škole na úřadech práce. Projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí, který je největší svého druhu v České republice, usiluje o zlepšení stávající situace a je přednostně určen skupinám, které jsou na trhu práce znevýhodněny, ať už se jedná o absolventy škol, osoby vracející se na trh práce (například rodičovské dovolené) či zájemci o další vzdělávání.

"Zájem ze strany uchazečů o stáž je opravdu velký. Jen během posledního měsíce nastoupilo na stáž 874 stážistů a každý týden se registrují stovky dalších zájemců, a to i ze strany poskytovatelů stáží. To jen potvrzuje potřebnost takového typu vzdělávání" uvedl Jan Vitula, ředitel Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

2 500 stážistů po celé republice
Nejvíce z aktuálních 2 500 probíhajících stáží se realizuje v Jihomoravském kraji a v Praze, třetí místo patří Moravskoslezskému kraji. Zájemci si momentálně mohou vybírat z nabídky více než 100 pozic (tzv. šablon stáží) a největší zájem v součastnosti projevují o obor Ekonomika. V nabídce profesí je i mnoho dalších oborů, např. Elektrotechnika; Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch; Sociální služby; Zdravotnictví; strojírenství; Stavebnictví; aj.

"Více než dva roky jsem nezaměstnaná. Je obtížné uplatnit se v oboru, zvláště pak v našem regionu, kde není práce nazbyt. Proto jsem se rozhodla dále vzdělávat a využila jsem nabídky projektu Stáže ve firmách. Od začátku června jsem nastoupila na stáž na pozici stavební technik a doufám, že získaná praxe mi otevře dveře na trhu práce." říká slečna Vítězslava Šedá (25) z Ostravy.

Oboustranná výhodnost projektu
Účast na projektu je přínosná také pro firmy. Ty mají jedinečnou možnost využít potenciál stážisty a také si případně "vychovat a ověřit" budoucího zaměstnance. Stejně tak je zde výhoda i pro stážisty - na stáži mohou získat praktické zkušenosti z reálného prostředí, dále se vzdělávat, a zlepšovat si tak pozici na trhu práce.

Jak se zapojit do projektu
Nezávaznou registraci do projektu je možná na www.stazevefirmach.cz, kde je k dispozici mimo jiné katalog, nabízených stáží. Dále lze v pracovní dny využít také bezplatnou informační linku 800 77 99 77

O projektu
Projekt "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí" běží od června 2012 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Aktuálně má projekt za sebou již třičtvrtě roku od spuštění informačního systému ASAP (přes který probíhá registrace do projektu) a šest měsíců od zahájení prvních stáží. Výstupem projektu bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží.

Průběh stáže
Podmínky stáže jsou koncipovány tak, že stážisté nemají nárok na mrzdu (stáž je jejich vzděláváním), avšak nepřichází o státní příspěvky, jež by jim příslušely i pokud by se stáže v rámci projektu neúčastnili. Stážistům je hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné a ubytování. Firmám jsou za stážistu uhrazeny fixní náklady na stáž (definované šablonou stáže). Pro stážistu je pak nepochybně velhou výhodou také to, že je mu vždy přidělen mentor, který dohlíží na plnění zadaných úkolů a zajišťuje odbornou konzultaci. Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené, registrace do systému je přitom pro všechny zájemce bezplatná a nezávazná. Po absolvování stáže získá stážista kromě nových dovedností také certifikát Europass - doklad o stáži.

Kontakt pro média:

Martina Arnoldová
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV
martina.arnoldova(at)fdv.mpsv.cz, www.stazevefirmach.cz