Okresní hospodářská komora HODONÍN

Cestovní náhrady v roce 2018

2. January 2018

S příchodem nového roku dochází ke zvýšení cestovních náhrad. Vzroste i průměrná cena pohonných hmot, včetně sazby základní náhrady jednostopých i osobních vozidel. Stravné pravidelně mění Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu, je povinen vám kompenzovat zvýšení stravovací výdaje. Jedná se o tzv. diety.  Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty a nemusí se tedy prokazovat výdaje se stravováním spojené.

Výše stravného:

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra

Státní sféra

5 až 12 hodin

78 Kč

78-93 Kč

12 až 18 hodin

119 Kč

119-143 Kč

Déle než 18 hodin

186 Kč

186-223 Kč

Zaměstnanec musí vždy dostat minimální výši stravného. Zaměstnavatel ze soukromého sektoru může svému zaměstnanci vyplatit i vyšší stravné. Stravné vyplácené nad rámec maximálních náhrad ovšem už bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin
  • 35 % stravného při pracovní cestě trvající 12 až 18 hodin
  • 25 % stravného při pracovní cestě delší než 18 hodin

Co se týče sazeb základní náhrady za používání vozidel, navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí základní náhradu za jeden kilometr jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek sazbu nejméně 1,10 korun a u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4 koruny. Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za jeden kilometr jízdy zvýší nejméně o 15 %. U nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů je základní náhrada stanovena ve výši nejméně 8 korun.

Celý článek naleznete ZDE>>>

Zdroj: integracentrum.cz