Okresní hospodářská komora HODONÍN

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace Export v kostce

14. August 2012

Informační materiál určený pro firmy zajímající se o možnosti podpory vývozu a internacionalizace ze strany státu. Publikace obsahuje základní oblasti státní podpory exportu a instituce, které mohou účinným způsobem pomoci v základní orientaci, zejména malým a středním podnikům. Ucelený přehled nabídky služeb státu pro exportéry pro II. pololetí roku 2012 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími partnery.

Exportní strategie pro období 2012–2020 a její cíle jsou považovány za klíčová prorůstová opatření, která mohou významně přispět k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst v ČR. Implementace Exportní strategie předpokládá aktivní zapojení nejen zainteresovaných rezortů, ale především podnikatelské sféry. Významným cílem Exportní strategie je snaha pomoci malým a středním podnikům s jejich exportními aktivitami.

Hlavní cíle Exportní strategie jsou rozpracovány v Akčním plánu pro export a internacionalizaci, který je klíčovým dokumentem pro implementaci priorit Exportním strategie a obsahuje 12 konkrétních projektových karet s gestory jednotlivých úkolů a harmonogramem jejich plnění.

Export v kostce jako základní informační materiál určený zejména pro firmy začínající s exportem z řad malého a středního podnikání je součástí naplňování záměrů Exportní strategie 2012–2020 – piliř I „Zpravodajství pro export". Publikace obsahuje základní oblasti státní podpory exportu a instituce, které mohou účinným způsobem pomoci v základní orientaci a nasměrování široké podnikatelské veřejnosti.

Export v kostce

Zdroj: www.businessinfo.cz