Okresní hospodářská komora HODONÍN

„Biznis protokol ako súčasť firemnej kultúry“

3. December 2012

Trnavská regionálna komora SOPK, hlavní partner projektu "Inovácie a medzinárodny obchod (IMO) v SR a ČR" Vás pozýva na odborný seminár - softskills:

Dátum a čas: 5.12.2012 o 9.30 hod.  (prestávky po dohode s lektorkou + občerstvenie)

Miesto: Školiaca miestnosť  TTRK SOPK, Trhová 2 , 917 01 Trnava
Téma:

 Čo je to biznis protokol

 Ako ho vniesť do firemnej kultúry - vytvorenie vlastných pravidiel

 Súčasti biznis protokolu: výzor, správanie, prvý dojem a imidž
            zamestnanca podľa pozície, písomnosti, telefonická komunikácia

 Podrobnejšie rozobratie súčastí biznis protokolu

 Dodržiavanie biznis protokolu

Lektor: Mgr. Miriam Miková – majiteľka a lektorka
Miriam Miková – 1. slovenská škola spoločenskej etikety a biznis  protokolu

Organizačný garant: Ing. Eva Tománková
Tel.: 033/55 12 588                  Fax: 033/55 12 603            E-mail: tomankova(at)sopk.sk

                          …ÚČASŤ NA SEMINÁRI JE BEZPLATNÁ…

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie

Pozvánka