Okresní hospodářská komora HODONÍN

Aktuálně k daňovému balíčku a novinkám pro zaměstnavatele

21. January 2019

Daňový balíček čeká schvalování Senátem. Novela zákona o daních z příjmů nenabyla účinnosti podle plánu, tj. od ledna 2019. Mohla by však platit od dubna, eventuálně od července 2019.

Oznamovací povinnost pro plátce daně

Jde o povinnost podávání oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů v ČR zdaněných srážkovou daní zvláštní sazbou. Nové oznamování příjmů vyplácených do zahraničí nahradí současné hlášení ke srážkové dani, na druhou stranu rozšíří rozsah reportovaných plateb. Nově se budou na měsíční bázi oznamovat nejen platby do zahraničí, ze kterých byla daň sražena, ale i transakce podléhající dani, avšak od daně osvobozené (ať už na základě domácího práva či smlouvy o zamezení dvojímu zdanění).

Oznamovácí povinnost zaměstanavatele se tak rozšíří o oznamování:

  • příjmů osvobozených od daně a
  • příjmů, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v ČR.

Výjimku z oznamovací povinnosti mají příjmy dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a nově příjmy osvobozené od daně nebo podléhající zdanění v ČR dle smluv nepřevýšující 100 000 Kč měsíčně.

Důvodová zpráva hovoří o zahraničních dividendách, dopad změny však bude mnohem širší. Jedná se o odměny za výkon funkce vyplácené nerezidentům, dividendy, licenční poplatky či úroky vyplácené do zahraničí, ale také bezúplatné příjmy.

Zákon zachovávává možnost požádat o zproštění oznamovací povinnosti, nově ale pouze na 5 let. Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely. To ovšem pouze pro příjmy, ze kterých je daň sražena. Nedaněné zahraniční platby budou podléhat zdanění bezprostředně po nabytí účinnosti novely.

Celý článek naleznete ZDE >>>