Okresní hospodářská komora HODONÍN

Využití brownfieldů pro rozvoj obcí

24. September 2013

Přijměte pozvání na konferenci o připravovaných českých a slovenských finančních prostředcích pro programové období 2014 - 2020.

Konference je výstupem projektu Využití brownfieldů pro rozvoj obcí, na jehož realizaci se podílí Regionální rozvojová agentura jižní Moravy a Združenie mest a obcí galantsko-šalianského regiónu. Hlavním cílem je podpora regenerace nevyužívaných areálů a objektů v Trnavském a Jihomoravském kraji.

Termín: úterý 29. 10. 2013 od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: školící místnost OHK Hodonín, Kasárenská 4, Hodonín (příjezdová mapa)

Program

 • 09:00 - 09:30   Registrace účastníků
 • 09:30 - 09:45   Zahájení, představení projektu
 • 09:45 - 11:00   Blok příspěvků o finančních zdrojích 2014+ v Česku
  Integrovaný regionální operační program
  Program rozvoje venkova
  Operační program inovace pro konkurenceschopnost
 • 11:00 - 11:15   Coffee break
 • 11:15 - 12:15   Blok příspěvků o finančních zdrojích 2014+ na Slovensku
  Integrovaný regionálny operačný program
  Program rozvoja vidieka
  Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • 12:15 - 13:15   Blok příspěvků případových studií regenerace brownfieldů
  Důl Kukla Oslavany, Panský dvůr v Kunovicích, příklady ze Slovenska
 • 13:15 - 14:00   Diskuze, oběd
 • 14:00 - 15:00   Exkurze v areálu bývalých kasáren v Hodoníně

Svoji účast prosím potvrďte do 25. 10. 2013 na e-mail jan.hladik(at)rrajm.cz nebo na tel.: + 420 723 422 036

Se srdečným pozdravem!

JUDr. Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
Ing. František Gögh, předseda ZMO galantsko-šalianského regiónu

FOND MIKROPROJEKTŮ