Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář GDPR - Ochrana osobních údajů

24. October 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem: "GDPR - Ochrana osobních údajů"

Cílem semináře je nejen z teoretického, ale především z praktického pohledu seznámit účastníky s novinou v oblasti ochrany osobních údajů – nařízení GDPR. Seminář je koncipován tak, aby účastník byl seznámen s tím, jaké změny se jej týkají, na co je nutno se připravit, a jak se zorientovat v Nařízení GDPR. Seminář je koncipován z pohledu plnění povinností podnikatele při běžných obchodních vztazích a z pohledu zaměstnavatele.


Termín semináře:

pátek – 7. 12. 2018 od 8:00 do 15:00

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA, advoká

Zakladatelé Unie personalistů, z.s., členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a účastní se na řadě soudních sporů.  


Spoluautoři pracovněprávních vzorů v právním systému ASPI – Wolters Kluwer, a.s., jenž je určen pro právníky a advokáty. Věnují se pravidelně přednáškové činnosti a v současné době studují též doktorandský program Ph.D. na Univerzitě Karlově v Praze v oboru pracovní právo.


Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, školy, města, obce, NNO – 1 000,- Kč (cena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2 000,- Kč (cena vč. DPH)

Obsah semináře:

• Obecný přehled o GDPR

• Pojem osobní údaje ve světle uvedeného nařízení

• Jak správně plnit základní povinnosti podle nové právní úpravy a jaké jsou? 

• Zpracování osobních údajů z pohledu smluvní strany a z pohledu zaměstnavatele – na co si dát pozor ve smlouvách, jak nastavit vnitřní předpisy, jak to bude nadále s udělenými souhlasy ke zpracování

• Kdy a za jakých podmínek lze zpracovávat osobní údaje

• Subjekty podle GDPR (osoba zpracovatele, správce, příjemce, pověřence) a jejich funkce 

• Monitoring a kamery na pracovišti

• Způsoby a doložení souladu zpracování osobních údajů 

• Vyžadování a zpracování údajů z pohledu zaměstnavatele a z pohledu uzavřených smluv

• Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 181207. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře.

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.


Kontaktní osoba:

Eliška Tvarogová, GSM: 775 610 535, stazista@ohkhodonin.cz