Okresní hospodářská komora HODONÍN

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2010

Realizované aktivity:

1. Seminář

Zákon o odpadech a obalech, odpadové hospodářství

  • novela zákon o odpadech
  • nové povinnosti pro ty, co nakládají s odpady
  • aktuální znění zákona o odpadech
  • povinností původce a povinností provozovatelů zařízení k nakládání s odpady (upozornění na nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe)
  • nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady (biologicky rozložitelné odpady, přeprava odpadů, autovraky, evidence)
  • evidence odpadů, plnění ohlašovací povinnosti
  • sankční řízení
  • Seminář se uskutečnil 29. 4. 2010 v učebně OHK Hodonín v Kyjově. Přednášejícím byla Ing. Marie Boehmová, vedoucí odpadového hospodářství geologie a zemědělství MŽP, odbor státní správy v Brně. Počet účastníků: 18 osob

2. Seminář

Problematika normy ISO 14001/EMAS

 • Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005
 • Povinná dokumentace zabezpečující systém enviromentálního managementu
 • Povinné záznamy EMS z hlediska požadavků právních předpisů a z hlediska certifikace
 • Právní rámec EMS
 • Interní audit, nápravná a preventivní opatření
 • Neshody při auditech a možnosti jejich řešení
 • Odborná způsobilost auditora a jejich zlepšení

  Seminář se uskutečnil 17.12.2010 v učebně OHK Hodonín v Kyjově. Přednášejícím byl Petr Mikovič, dlouholetý poradce systémů řízení jakosti se specializací na environmentální problematiku. Počet účastníků: 24 osob

3. Seminář

ADR - Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě

 • Hlavní druhy nebezpečí
 • Co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, základní znalosti o používání ochranných prostředků)
 • Označování bezpenostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí
 • Zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru
 • Bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí
 • Manipulace a uložení kusů ve vozidle

  V rámci této aktivity se uskutečnil cyklus tří jednodenních seminářů v termínu 18.-19.8.2010. Konkrétně se jednalo o tato 3 témata:

  1. ADR v Dopravě
  2. Doprava nebezpečných odpadů
  3. Environmentální problematika

  Všechny tři semináře proběhly v učebně OHK Hodonín v Hodoníně. Celý cyklus lektorsky zaštítil Ing. Jaromír Kahuda ze Sdružení českých autodopravců ČESMAD Bohemia. Počet účastníků: 57 osob

Vytvoření speciální sekce "Environmentální problematika pro podnikatele" viz přímý odkaz:

Environmentální rádce pro podnikatele

Žádost o vytvoření této sekce byla zaslána všem okresním a krajským komorám v Jihomoravském kraji. Na své stránky si environmentální rádce zařadili tyto komory:

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje. Viz přímý link

http://www.khkjmk.cz/node/111

Okresní hospodářská komora Brno - Venkov. Viz přímý link

http://www.ohkbv.cz/aktuality/1-aktuality/195-enviromentalni-radce

Okresní hospodářská komora Vyškov. Viz přímý link

http://ohkvyskov.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=1

Okresní hospodářská komora Znojmo nevlastní dynamické internetové stránky umožňující publikovat články. Zde došlo k zaslání elektronické verze environmentálního ráce na více než 150 e-mailových adres podnikatelů v okrese Znojmo.