Okresní hospodářská komora HODONÍN

Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání

O projektu

Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci programu přeshraniční spolupráce „Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“ realizuje projekt „Informace, inovace a vzdělávání = rozvoj podnikání“

Partnerem projektu je Trnavská regionálna komora SOPK

Trvání projektu je od 11/2008 - 10/2011

Odkaz na nově vytvořené projektové stránky:

www.podnikanibezhranic.cz

Hlavní cíl projektu

Podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí s orientací na využití potenciálu přeshraničního regiónu pro vytváření přeshraničních sítí, především v oblasti rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a inovačních odvětví průmyslové výroby.

Ciele projektu:

 • Posilnění  vzájemné  spolupráce,
 • Společné přístupy k rozvoji lidských  zdrojů a vzdělanosti,
 • Podpora inovačních aktivit u firem,
 • Zlepšení příhraničních rozvojových aktivit v oblasti hospodářství, podpora využití IT pro malé a střední podnikatele
 • Vytvoření informační a poradenské struktury pro podnikatele v příhraničním regióně

Aktivity projektu:

 • Poradenská činnost přeshraničních center
 • Klubové setkání
 • Zřízení nových internetových stránek na podporu příhraničního regiónu
 • Kooperační katalog
 • Konference
 • Odborné semináře s využitím IT
 • Inovační poradenství
 • Společná účast na veletrzích  
 • Jednodenní stáže pracovníků hospodářských komor

Tento projekt je financovaný Evropskou únií  a Evropským fondem pro regionální rozvoj