Okresní hospodářská komora HODONÍN

Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu 
CZ.1.04/1.1.06/52.00146                                              

Kliknutím na logo otevřete domovskou stránku pro přihlášení

INFORMAČNÍ LETÁK K PROJEKTU

O projektu

Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v současné době realizuje projekt „ Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu ‘‘

Trvání projektu je od 1/2011 – 12/2013

Projekt je předkládán pro naše členské firmy se zacílením na aplikaci různých forem vzdělávání zaměstnanců, tvorbu vnitrofiremních vzdělávacích programů a posílení systému řízení lidských zdrojů v oboru zpracovatelského průmyslu.

Hlavní cíle projektu

 •  zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti pro zaměstnance členských firem zapojených do realizace projektu v zájmu zvyšování jejich klíčových kompetencí
 • zavádění vzdělávacích programů a systémového řešení rozvoje lidských zdrojů, případně jejich inovace, s reálným dopadem na praktickou činnost podniků
 • podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů v oblasti ŘLZ
 • usnadnit přístup k dalšímu vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců, tj. mladistvých do 25 let, seniorů nad 50 let věku, žen
 • motivace cílových skupin týkající se zájmu o vlastní odborný růst a celoživotního vzdělávání
 • podpora firem při uplatňování pružných forem organizace práce

Aktivity projektu

 • představují významný nástroj posílení dovedností pracovníků na všech pozicích
 • tvorba personálních systémů řízení lidských zdrojů
 • vybudování efektivních systémů vzdělávání
 • prohloubení klíčových odborných dovedností zaměstnanců
 • zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov

Věc: Zadávací řízení na veřejnou zakázku

"Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu"

Rozhodnutí zadavatele o zrušení "A" "B" "C" výběrového řízení

Více informací o tomto rozhodnutí naleznete zde

Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

Věc: "Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmslu II."

Dne 27.10.2011 zahájila OHK Hodonín zadávací řízení na dodavatele kurzů pro vzdělávání pro 21 zapojených subjektů ze zpracovatelského průmyslu.

Více informací naleznete zde.

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem v ČR.