Okresní hospodářská komora HODONÍN

Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu 
CZ.1.04/1.1.06/52.00146                                              

Kliknutím na logo otevřete domovskou stránku pro přihlášení

INFORMAČNÍ LETÁK K PROJEKTU

O projektu

Okresní hospodářská komora Hodonín v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v současné době realizuje projekt „ Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu ‘‘

Trvání projektu je od 1/2011 – 12/2013

Projekt je předkládán pro naše členské firmy se zacílením na aplikaci různých forem vzdělávání zaměstnanců, tvorbu vnitrofiremních vzdělávacích programů a posílení systému řízení lidských zdrojů v oboru zpracovatelského průmyslu.

Hlavní cíle projektu

 •  zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti pro zaměstnance členských firem zapojených do realizace projektu v zájmu zvyšování jejich klíčových kompetencí
 • zavádění vzdělávacích programů a systémového řešení rozvoje lidských zdrojů, případně jejich inovace, s reálným dopadem na praktickou činnost podniků
 • podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů v oblasti ŘLZ
 • usnadnit přístup k dalšímu vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců, tj. mladistvých do 25 let, seniorů nad 50 let věku, žen
 • motivace cílových skupin týkající se zájmu o vlastní odborný růst a celoživotního vzdělávání
 • podpora firem při uplatňování pružných forem organizace práce

Aktivity projektu

 • představují významný nástroj posílení dovedností pracovníků na všech pozicích
 • tvorba personálních systémů řízení lidských zdrojů
 • vybudování efektivních systémů vzdělávání
 • prohloubení klíčových odborných dovedností zaměstnanců
 • zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Závěrečná tisková zpráva k projektu "Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu"

Okresní hospodářská komora Hodonín za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropské unie a Evropského sociálního fondu ČR k datu 31. 12. 2013 ukončí realizaci projektu "Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu"

Tento projekt byl financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, s trváním od 1/2011 - 12/2013. Globálním cílem operačního programu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR.

Závěrečnou tiskovou zprávu k projektu naleznete ZDE >>>

 

Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov

Věc: Zadávací řízení na veřejnou zakázku

"Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu"

Rozhodnutí zadavatele o zrušení "A" "B" "C" výběrového řízení

Více informací o tomto rozhodnutí naleznete zde

Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

Věc: "Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmslu II."

Dne 27.10.2011 zahájila OHK Hodonín zadávací řízení na dodavatele kurzů pro vzdělávání pro 21 zapojených subjektů ze zpracovatelského průmyslu.

Více informací naleznete zde.

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem v ČR.

       

Reference od společnosti Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.

Rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili poděkování jménem společnosti Jihomoravská armaturka spol. s.r.o. za tříletou spolupráci při realizaci projektu "Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu"

Ing. Vladimír Knytl, vedoucí personálního úseku

Referenční dopis naleznete ZDE >>>

Reference od společnosti PRAŽÁK s.r.o.

Naše firma se v rámci tohoto projektu účastnila odborných a jazykových kurzů a naši zaměstnanci vyjádřili plnou spokojenost s celkovým obsahem a přínosem pro další profesní růst.

Ing. Jaroslav Pražák, jednatel

Celý referenční dopis naleznete ZDE >>>

Reference od společnosti GarFen.cz, s.r.o.

Reference k projektu "Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu" R.Č. CZ.1.04/1.1.06/52.00146

Ing. Lucie Dvořáková, společnost GarFen.cz, s.r.o.

Referenční dopis naleznete ZDE >>>

Reference od společnosti GUMEX, spol. s.r.o.

Okresní hospodářská komora Hodonín pečlivě vybrala kvalitní školící společnosti s praktickými lektory, kteří dodali kvalitní školení, o které byl u zaměstnanců zájem

Jana Lagová, jednatelka společnosti GUMEX, spol. s.r.o.

Referenční dopis naleznete ZDE >>>