Okresní hospodářská komora HODONÍN

„Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR“

                                

O projektu

Okresní hospodárská komora Hodonín v rámci programu přeshraniční spolupráce "Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013" je partnerem "Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR.
Vedoucím partnerem projektu je Trnavská regionálna komora SOPK
Trvání projektu je od 05/2011 - 04/2014

Projektová manažerka projektu: Ing. Zuzana Sýkorová

Kontakt: e-mail: zahranici(at)ohkhodonin.cz, tel.: 775 610 535

Hlavní cíl projektu

Podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí orientujícího se na využití mezinárodního potenciálu firem v příhraničním regionu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení ekonomick výkonnosti

Cíle projektu

 • Posilnění vzájemné spolupráce
 • Společné přístupy k rozvoji lidských zdrojů a vzdělanosti
 • Podpora inovačních aktivit u firem
 • Zlepšení příhraničních rozvojových aktivit v oblasti hospodářství, podpora využití IT pro malé a střední podnikatele
 • Vytvoření informační a poradenské struktury pro podnikatele v příhraničním regionu

Aktivity projektu

Aktuality související s realizací projektu (pozvánky, tiskové zprávy apod.) jsou pravidelně aktualizovány v sekci NOVINKY (úvodní stránka).

 • Společný česko-slovenský stánek na veletrzích v Hannoveru a Poznani
 • Vzdělávání
  - jednodenní semináře zaměřené na oblast legislativy, aktuálních trendů a možnosti podnikání v zahraničí
  - Konzultační dny zaměřené ne export do jednotlivých zemí
  - Odborné semináře zaměřené na oblast soft skills (odlišnosti v různých zemích, diplomatický protokol...)
 • Vytvoření databáze užitečných linek v jednotlivých zemí
 • Poradenství pro mezinárodní obchod
 • Kooperační setkání velkých a malých firem s cílem navázání nových dodavatelskoodběratelských vztahů
 • Inovační šeky - vouchery

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj - "Společně bez hranic".