Okresní hospodářská komora HODONÍN

Současnost

Již více než rok působí OHK Hodonín ve 2 rovnocenných centrech v Kyjově a Hodoníně. Obě centra jsou vybavena nejmodernější technikou. K dispozici máme 2 učebny o kapacitě 40 a 60 osob, 2 zasedací místnosti o kapacitě 10 a 15 osob a kanceláře pro kontakt se členy a klienty OHK Hodonín.

Příští rok chystáme obnovu části dosluhující výpočetní techniky a nákup multimediální tabule. Díky využití této techniky budeme moci nabízet vzdělávací akce i prostřednictvím internetu. Prostory a technické vybavení OHK Hodonín je jedno z nejlepších z celé sítě HKČR a plně vyhovuje vysokým standardům požadovanými našimi klienty i akreditačními orgány (ÚP Hodonín, RRA JM, JMK, HK ČR, KHK JMK, CzechInvest, CzechTrade, Rozhodčí soud, MŠMT, ČMZRB a další).

Okresní hospodářská komora Hodonín poskytuje bezplatné poradenství prostřednictvím projektu Informační místa pro podnikatele. Bezplatný servis je poskytován na třech regionálních místech (2 RM + 1 ERM) v Kyjově, Hodoníně a ve Veselí nad Moravou.

Důležitým bodem prezentace OHK Hodonín je i mediální prezentace jejich aktivit. OHK Hodonín má uzavřeno mediální partnerství s TV Slovácko a Rádiem Dyje ČAS. Tiskové zprávy jsou zasílány více než 20 médiím z řad tisku, televize, rozhlasu a internetu.

OHK Hodonín se v letošním roce také začala velmi intenzivně zabývat problematikou středního odborného školství. Tato problematika vyplývá z dlouhodobých požadavků členských firem na nedostatečný počet a kvalitu zejména řemeslných a technických pracovníků. OHK Hodonín uspořádala několik kulatých stolů. workshopů a dalších akcí zaměřených na tuto problematiku

OHK Hodonín se stala hlavním sponzorem dokumentárního cyklu ČESKÉ KOŘENY o životech úspěšných krajanů v cizině. První díl se natáčel ve Švédsku, nyní probíhá natáčení ve Švýcarsku. OHK Hodonín nabízí svým členským firmám možnost prezentace na tomto významném projektu. Více na www.ceskekoreny.cz

OHK Hodonín ke dnešnímu dni včetně Společenstva podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín eviduje 147 členů, což ji řadí mezi 10 největších okresních hospodářských komor v ČR. Pro roky 2009 - 2013 je cílem stabilizace členské základny mezi 150 - 200 členy a zkvalitňování poskytovaných služeb.

Základní listiny ke stažení:

Stanovy Okresní hospodářské komory Hodonín

Příspěvkový řád Okresní hospodářské komory Hodonín

Volební řád Okresní hospodářské komory Hodonín