Okresní hospodářská komora HODONÍN

MIKROPROJEKT - podpora řemesel a výměna zkušeností v odborném vzdělávání

Střední odborné účiliště Kyjov ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín a Strednou odbornou školou stavebnou v Žilině pžedložili žádost o schválení projektu "PODPORA ŘEMESEL A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ".

Tento projekt byl schválen 17.6.2010

Více informací o tomto projektu se dozvíte zde.

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje - KHK JMK  (dříve Jihomoravská hospodářská komora) je sdružení Okresních hospodářských komor  Brno - venkov a Hodonín. Cílem  aktivit KHK JMK  je poskytovat servis na rovnoprávné úrovni pro všechny OHK v Jihomoravském kraji, aktivně spolupracovat se všemi orgány na krajské úrovni a společně pracovat na dotačních projektech jak v našem regionu tak na celostátní úrovni s HK ČR.

Ředitel úřadu:

Ing.  Břetislav Svozil CSc.
Dvořákova 14, 602 00 Brno
tel/fax: +420 542 425 260
e-mail: reditel(at)khkjmk.cz
GSM: 722 592 586

Korespondenční adresa:
Dvořákova 14
602 00 Brno

Internetové stránky: www.khkjmk.cz 

České kořeny - Jak žijí Češi ve světě?

OHK Hodonín podporuje projekt ČESKÉ KOŘENY. Tento projekt představuje životy, osudy a aktivity českých komunit v různých koutech světa prostřednictvím dokumentárního cyklu České kořeny. Dokumenty mají být mozaikou životních příběhů Čechů v zahraničí. Zaměřují se na jejich hodnocení rozhodnutí začít nový život v cizí zemi. Příblíží formou zkratky to nejdůležitější, čím dnes žijí jednotlivci i rodiny, jak se cítí jejich potomci, za spíše jako Češi nebo jako příslušníci národa, v jehož zemi se narodili či vyrostli. Cílem je také ilustrovat rozmanitost přístupů i vyrovnání se s tím, že tito lidé mají často dva domovy.

Internetové stránky: www.ceskekoreny.cz

Izrael - Země zaslíbená, páté evagelium. Autor: Rudolf Machala

Obsah Knihy:

Kniha je napsaná z pohedu vyprávěče dědy a prvních posluchačů, jeho vnuček. Autor se vyznává ze své lásky k Izraeli, Zemi zaslíbené. Zážitky z cest konfrontuje se svými dosavadními životními zkušenostmi. Otvírá své nitro a chce svým vnučkám ale i vám čtenářům nahlédnout do svých postojů. Do knihy vkládá pohled laika, který není vázán teologickými ani jinými omezeními. Putování Zemí zaslíbenou objevuje páté evangelium, které přináši hlubší poznání biblických příběhů. Izrael navštěvuje celkem čtyřikrát. Třikrát po sobě v letech 2004, 2005, 2006 a po dalších čtyřech letech v roce 2010 počtvrté.

Obálka knihy Rudolfa Machaly IZRAEL - Země zaslíbená, páté evangelium