Okresní hospodářská komora HODONÍN

Informace o komoře

Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) je ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. O Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. OHK Hodonín je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Posláním OHK Hodonín je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny. OHK Hodonín sdružuje více než 150 členských firem, což ji řadí mezi 10 největších okresních hospodářských komor v ČR.

OHK Hodonín dne 17.10.2011 prošla úspěšně certifikačním auditem podle ČSN EN ISO 9001:2009

V současné době je OHK Hodonín členem Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK JM). Její aktivity se však soustředí zejména na činnost v KHK JM, která vznikla nejprve jako volné sdružení sedmi okresních komor působících v Jihomoravském kraji. OHK Hodonín poskytuje služby v oblasti vzdělávání, získávání dotací, poradenství pro začínající i stávající podnikatele, pravidelně informuje své členy a jedná se zástupci obcí a orgánů státní správy o lepších podmínkách pro podnikání.

Hlavní pilíře OHK Hodonín:

PORADENSTVÍ – V rámci projektu Informační místa pro podnikatele (InMP), poskytujeme bezplatný přístup k informacím nezbytným pro podnikání u nás i ve státech Evropské unie. OHK Hodonín od počátku realizace projektu zodpověděla více než 2080 dotazů.

Máte nějaký problém? Neváhejte a přijďte se poradit. Kontaktovat nás můžete několika způsoby:

  • Osobní návštěvou
  • Telefonicky
  • E-mailem
  • Prostřednictvím formuláře na internetové stránce inmp.komora.cz

VZDĚLÁVÁME VÁS – OHK Hodonín zajišťuje jednodenní i vícedenní semináře z oblasti daní, účetnictví, pracovního prava BOZP, ekologie aj. Pořádáme také manažerské kurzy, počítačové kurzy. Naším cílem je pomocí vzdělávání zvaklitnit podnikatelské prostředí v regionu. Za rok 2011 uspořádala OHK Hodonín celkem 39 vzdělávacích akcí, jejich se zúčastnilo 2 024 osob.

CzechPOINT -  Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům. OHK Hodonín nabízí tuto službu na všech svých pobočkách.

Nemáte čas přijet na jednu z našich poboček? Nevadí, kontaktujte OHK Hodonín a my za Vámi přijedeme!

BLÍŽE K DOTACÍM  - OHK servisní, s.r.o. je 100% dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, vzdělávacích kurzů, seminářů, poradenství.

OHK Hodonín má taky svůj facebookový profil, který naleznete zde. Budeme velice potěšeni když si nás přidáte a budete navštěvovat nás i na facebooku.

Našimi partnery jsou zejména tyto instituce: