Okresní hospodářská komora HODONÍN

Současnost

Okresní hospodářská komora Hodonín

OHK Hodonín pomáhá zejména podnikatelům, ale i příspěvkovým organizacím, obcím a městům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí. Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme organizacím i jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu.

SÍŤ KONTAKTŮ - VZÁJEMNÁ POMOC - NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Plně si uvědomujeme důležitost kvalitních obchodních vztahů pro úspěch v podnikání. Prostřednictvím networkingových akcí podporujeme vznik a další budování vazeb mezi podnikateli. Počtem členů se řadíme mezi TOP 10 okresních hospodářských komor v ČR. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, učilišti, místní i státní správou. Pomáháme získávat zpět důvěru veřejnosti v podnikání.

VZDĚLÁVÁNÍ - INFORMACE - KONZULTACE

Pomocí vzdělávacích seminářů a workshopů zajišťujeme, aby byly kompetence podnikatelů na nejvyšší úrovni. Hledáme a předáváme důležité informace, které pomáhají firmám pružně reagovat na aktuální změny. Díky zkušenostem našich pracovníků z vedení rozsáhlých projektů dokážeme lidem poradit s většinou aspektů spojených s podnikáním. Řešíme i konkrétní problémy jako financování projektů, legislativu či expanzi firem do zahraničí.

OHK Hodonín v roce 2014

Členská základna celkem 138 firem, 3 centra, 5 zaměstnanců.

Uspořádáno 34 akcí za účasti více než 872 osob (nárůst o více než 250 osob)

V projektu OP LZZ proškoleno více než 8 000 účastníků v 25 členských firmách (půvědní plánováno 7 000 účastníků). Audit bez nálezu.

Získání nových zahraničních partnerů pro stáže studentů SŠ + rozšíření o technické obory. Letos vyjelo rekorních 60 studentů SŠ z celého JMK.

OHK Hodonín je dlouhodobě v "TOP 10" okresních komor dle počtu členů, počtu svých středisek, kvantity, portfolia i kvality poskytováných služeb.

Zrealizováno více než 50 projektů v hodnotě více než 60 mil. Kč.

Využívání moderních nástrojů komunikace
(internetové stránky, e-mailová komunikace, Facebook, sociální síť LinkedIN)

K dispozici máme 2 učebny o kapacitě 40 a 60 osob, 2 zasedací místnosti o kapacitě 10 a 15 osob a kanceláře pro kontakt se členy a klienty OHK Hodonín.

Příští rok chystáme obnovu části dosluhující výpočetní techniky a nákup multimediální tabule. Díky využití této techniky budeme moci nabízet vzdělávací akce i prostřednictvím internetu. Prostory a technické vybavení OHK Hodonín je jedno z nejlepších z celé sítě HKČR a plně vyhovuje vysokým standardům požadovanými našimi klienty i akreditačními orgány (ÚP Hodonín, RRA JM, JMK, HK ČR, KHK JMK, CzechInvest, CzechTrade, Rozhodčí soud, MŠMT, ČMZRB a další).

Okresní hospodářská komora Hodonín poskytuje bezplatné poradenství prostřednictvím projektu Informační místa pro podnikatele. Bezplatný servis je poskytován na třech regionálních místech (2 RM + 1 ERM) v Kyjově, Hodoníně a ve Veselí nad Moravou.

Důležitým bodem prezentace OHK Hodonín je i mediální prezentace jejich aktivit. OHK Hodonín má uzavřeno mediální partnerství s TV Slovácko a Rádiem Dyje ČAS. Tiskové zprávy jsou zasílány více než 20 médiím z řad tisku, televize, rozhlasu a internetu.

OHK Hodonín se v letošním roce také začala velmi intenzivně zabývat problematikou středního odborného školství. Tato problematika vyplývá z dlouhodobých požadavků členských firem na nedostatečný počet a kvalitu zejména řemeslných a technických pracovníků. OHK Hodonín uspořádala několik kulatých stolů, workshopů a dalších akcí zaměřených na tuto problematiku

OHK Hodonín se stala hlavním sponzorem dokumentárního cyklu ČESKÉ KOŘENY o životech úspěšných krajanů v cizině. První díl se natáčel ve Švédsku, nyní probíhá natáčení ve Švýcarsku. OHK Hodonín nabízí svým členským firmám možnost prezentace na tomto významném projektu. Více na www.ceskekoreny.cz

OHK Hodonín ke dnešnímu dni včetně Společenstva podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín eviduje 138 členů, což ji řadí mezi 10 největších okresních hospodářských komor v ČR. Pro roky 2015 - 2018 je cílem stabilizace členské základny mezi 150 - 200 členy a zkvalitňování poskytovaných služeb.

Základní listiny ke stažení:

Stanovy Okresní hospodářské komory Hodonín

Příspěvkový řád Okresní hospodářské komory Hodonín

Volební řád Okresní hospodářské komory Hodonín

OHK Hodonín v minulých letech realizovala 7 projektů:

Pomocná ruka

 • Projekt je 100% financován dotací Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 • Bude realizován do konce roku 2013.

IMO v SR a ČR

 • Trvání projektu je od 5/2011 do 4/2014.
 • Hlavní cíl projektu je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí  orientujícího se na využití mezinárodního potenciálu firem v příhraničním regionu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Vedoucím partnerem projektu je Trnavská regionálná komora SOPK.

Poznáváme evropské vzdělávání - Leonardo da Vinci

 • Schváleny 2 stáže pro dospělé experty v oblasti lidských zdrojů do Norska a Španělska.
 • Stáže proběhly v roce 2011.

Erasmus for young entrepreneurs

 • OHK Hodonín a HK Jihlava mohou z celé ČR vyslat 22 začínajících podnikatelů (do 3 let od zahájení podnikání) do celé EU.
 • Maximální doba stáže je 6 měsíců.

JOB4TECH - GG JMK OP VK

 • Projekt byl spuštěn 1.4.2010 a bude realizován následujících 24 měsíců.
 • Projekt je zaměřen na propagaci technických oborů. Partnery jsou 3 ZŠ a 3 členské firmy. Náklady jsou partnerům hrazeny prostřednictvím DPP, které OHK Hodonín uzavře s jejími zaměstnanci.
 • V roce 2010 proběhly 2 dny řemesel na SOU Kyjov a ISŠ Hodonín, exkurze na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a okresní konference v rámci Veletrhu vzdělávání v Hodoníně.
 • Nyní probíhá konzultace budoucí podoby krajské internetové stránky na podporu technických oborů.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - rozpočet JMK

 • Projekt byl schválen v průběhu května 2010.
 • Uskutečnily se 3 vzdělávací akce.
 • Byla zřízena speciální sekce na webových stránkách OHK Hodonín.

Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu - OP LZZ

 • Projekt byl schválen v plném rozsahu.
 • Realizace projektu probíhá od 1/2011 do 12/2013.
 • Zapojeno 2107 osob z 21 členských firem.
 • Naplánováno 924 kurzů.