Okresní hospodářská komora HODONÍN

Popis projektu

Podnikavost: Vážná hra?

(Enterprise: A Serious Game?)

Podnikání je vážná věc, ale je to také hra? Nový projekt, financovaný z EU v rámci programu Erasmus +, se snaží ukázat, že ano.

Pro všechny podniky, které chtějí růst, inovovat, expandovat na nové trhy a být dlouhodobě konkurenceschopné, jsou klíčové podnikatelské dovednosti zaměstnanců, ne jen vlastníků/podnikatelů. Tyto dovednosti mají za následek jak nárůst počtu start-upů, tak úspěch největších evropských společností.

Které jsou tyto dovednosti? A jak se dají rozvíjet?

Náš projekt se na tyto otázky snaží odpovědět za pomocí výzkumu, který provádí v pěti evropských zemích. Výstupem výzkumu bude matice kompetencí, která identifikuje základní sadu dovedností a dále je rozčlení na jednotlivé stupně dle míry zvládnutí. Tato matice pomůže podnikům i školám rozvíjet tréninkové programy a materiály potřebné k naplnění poptávky po rozvoji podnikatelských dovedností a postojů.

A použití v praxi?

Hra! Projekt připraví online hru, jejímž hlavním cílem je rozvoj dovedností studentů středních škol v identifikovaných dovednostech, přesto ale bude zábavná a přitažlivá.

Tato hra je vyvíjena ve spolupráci partnerů z Rakouska, Španělska, Holandska, Anglie a České Republiky. Pro studenty i další zájemce bude k dispozici zdarma a navíc jim poskytne možnost soutěžit s hráči ze všech zemí.

Výsledná hra bere podnikání vážně. Poskytne mladým lidem příležitost rozvíjet své dovednosti, které budou brzy potřebovat na trhu práce.

Více informací o našem projektu najdete zde: http://enterprisegame.eu/index.php/en/

Hru si můžete zahrát zde: http://www.simbiz.eu/