Okresní hospodářská komora HODONÍN

Pomocná ruka

Jak pomoci zaměstnancům ve výpovědi z organizačních důvodů a zaměstnancům, kterým končí smlouva na dobu určitou? Odpovědi na tuto otázku lze nalézt v novém projektu Okresní hospodářské komory Hodonín (OHK Hodonín) s názvem "Pomocná ruka".

Projekt je 100% financován dotací Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a bude realizován do konce roku 2013. „Projekt nabízí zajímavou šanci jak zaměstnancům, kteří mohou najít nové uplatnění, tak i firmám, které mohou zvýšit svou sociální zodpovědnost vůči propouštěným zaměstnancům“, řekl ředitel OHK Hodonín Michal Švagerka.

Hlavními aktivitami projektu jsou bilanční diagnostika, která zájemci pomůže určit optimální obor zaměstnání či podnikání, cílená rekvalifikace na potenciální novou pracovní příležitost a odborná pomoc se zpracování podnikatelského záměru včetně doprovodných služeb (právní, daňové, účetní, dotační aj.) V ideálním případě projekt pomůže zájemci i s nalezením nového zaměstnání nebo s vybudováním své vlastní firmy včetně případného získání dotací na její rozjezd.

Samotné aktivity projektu budou zahájeny v květnu letošního roku, zájemci z řad propouštěných zaměstnanců i firem se však mohou hlásit již nyní na kontaktní e-mail vzdelavani@ohkhodonin.cz nebo tel.: 775 610 513.