Okresní hospodářská komora HODONÍN

Vydávání výpisů z registrů státu

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům (včetně bank).


Co přináší  
Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

  • Obchodního rejstříku
  • Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostřední - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 Živnostenského zákona

(Kromě vydávání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek.)

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit naši Ověřovatelskou kancelář v (pracovní době). Výpis ze všech zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.

K získání výpisu není nutné překládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).
V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Ceník všech služeb