Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Změny zákona o DPH 2019 - 2021"

22. March 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Změny zákona o DPH 2019 - 2021"

Termín semináře:

pátek 22. 3. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová cesta >>>)

Přednášející:

Ing. Olga Hochmannová

Daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH. Daní z přidané hodnoty se zabývá již od jejího zavedení v roce 1993, pracovala v daňové správě i na Ministerstvu Financí ČR. Od roku 2006 působí v soukromé sféře. Je členkou odborné sekce DPH při Komoře daňových poradců a zároveň zkušební komisařkou.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 2.000,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

V průběhu semináře budou účastníci informování o připravovaných změnách v oblasti DPH v průběhu následujících let. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál, jehož součastí budou výklady, příklady a aktuální stanoviska finanční správy.

Obsah semináře:

 • Navržené změny DPH 2019 + 2021 a jejich dopad do praxe
 • Snížení sazby daně u vybraných plnění – 10%, příloha č. 2a
 • Nová definice „dotace k ceně“ – dopad na základ daně, výpočet koeficientu - významné změny
 • Změny zvláštního režimu jednoho správního místa
 • Zacházení s poukazy – jednoúčelový, víceúčelový poukaz
 • Vznik povinnosti přiznat daň – změny některých ustanovení
 • Změny ve vystavování daňových dokladů, doručování daňového dokladu
 • Základ daně, obvyklá cena
 • Změny v opravě základu daně, nový institut oprava základu daně u nedobytné pohledávky
 • Nájem nemovitých věcí – omezení možnosti zdaňovat nájem a ostatní osvobozená plnění – změny
 • Odpočty, oprava odpočtu
 • Úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci
 • Změny u odpočtu při registraci plátce, vrácení odpočtu při zrušení registrace
 • Úprava režimu přenesení daňové povinnosti – postup při poskytnutí veřejnoprávním subjektům, možnost předpokládat, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti
 • Identifikované osoby – povinnost elektronického podání
 • Ostatní navržené změny, stručný přehled dalších návrhů změn daňových zákonů
 • Diskuze, dotaz

Platba:

 •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190322. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.