Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Roční zúčtování daně 2018 a aktuálně ke zdaňování mezd v období 2018-2019"

22. February 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem "Roční zúčtování daně 2018 a aktuálně ke zdaňování mezd v období 2018-2019"

Termín semináře:

pátek 22. 2. 2019 od 9:00 hodin do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:

učebna OHK Hodonín - Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová cesta>>>)

Přednášející:

Ing. Milan Lošťák

Odborník na problematiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti, který dlouhodobě v této oblasti publikuje. V daňové správě působí už téměř třicet let a od roku 1993 je ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO - 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci - 1.500,- Kč (nejsme plátci DPH)

* v ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Obsah semináře:

 • přehled změn platných v roce 2018 -2019
 • daňové zvýhodnění na děti, zvýšená hranice příjmů pro vyplácení bonusu za měsíc a rok 2019
 • prohlášení poplatníka, možnost jeho elektronického podpisu, používání tiskopisu Prohlášení
 • příjmy, které lze zdanit srážkovou daní bez nutnosti podání daňového přiznání
 • změny u některých zaměstnaneckých benefitů
 • změny v metodice u slev na dani, daňovém zvýhodnění a bonusech
 • změny v odpočtech snížujících základ daně
 • nejčastější nedostatky a zaměření kontrol FÚ
 • lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy
 • výhled pro další roky podle záměru MF a GFR

Platba:

 •  Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 190222. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

Zaujal Vás tento seminář? Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kapacita učebny omezena.