Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář na téma "Pracovní právo roku 2018, aktuální změny ve firemní praxi"

26. January 2018

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem: "Pracovní právo roku 2018, aktuální změny ve firemní praxi"

Pracovní právo roku 2018, aktuální změny ve firemní praxi

Termín semináře:

pátek - 26. 1. 2018 od 9:00 do 12:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

JUDr. Miloš Hejmala

JUDr. Miloš Hejmala provozuje vlastní advokátní kancelář, zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní právo, má za sebou 35 let specializované praxe. Věnuje se lektorské činnosti v oboru pracovního práva, dále zabezpečení tzv. "manažerské přípravy" v oboru pracovního práva pro firemní management na všech stupních řízení.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Ostatní zájemci – 1500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Pro koho je seminář určen?

Tento interaktivní seminář je určen pro všechny, kteří řeší pracovněprávní problematiku, tj. pro zástupce personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, manažery, mzdové účetní, podnikatele, jednatele společností apod.

Program semináře:

Seznámení s novinkami konce roku 2017 a 2018 (dle aktuálního stavu ke dni konání), Občanský zákoník, Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o inspekci práce.

Významná novela zákona č.373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách

  • zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci, zásadní změny od 11. 2017, přechod do praxe, konkrétní případy z praxe

Změny v dalších pracovněprávních předpisech:

  • zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci)
  • nová judikatura NS ČR a ÚS ČR v oblasti alkoholu na pracovišti
  • Zákon č. 65/2017 Sb., tzv. “protikuřácký zákon" a jeho možný dopad do ZP
  • legislativní aktuality a změny v oblasti agenturního zaměstnávání (dle aktuálního stavu ke dni konání)

Platba:

  • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 180126. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
  • Hotově v den konání semináře. 

 Neváhejte a přihlaste se ZDE >>>

Kontaktní osoba:

Barbora Přikrylová, GSM: +420 775 610 535, stazista(at)ohkhodonin.cz