Okresní hospodářská komora HODONÍN

Všeobecné obchodní podmínky a jejich využití při uzavírání obchodů

13. June 2017

Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na připravovaný seminář s názvem: „Všeobecné obchodní podmínky a jejich využití při uzavírání obchodů“

Všeobecné obchodní podmínky a jejich využití při uzavírání obchodů

Termín semináře:

úterý – 13. 6. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

Mgr. Michal Vávra

Absolvent Právnické fakulty MU (1997) a Pedagogické fakulty MU – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, je společníkem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku AK ve Vídni. Poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského a mezinárodního práva soukromého.

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Ostatní zájemci – 1500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

 Obsah semináře:

Všeobecné obchodní podmínky

 •  pojem 
 • struktura  - co do VOP patří a co nikoli, v jakém pořadí apod.?
 • časté nešvary ve VOP 

Odkaz na VOP ve smlouvě

 • připojené VOP
 • stranám známé VOP
 • VOP vypracované odbornou nebo zájmovou organizací
 • priorita smluvního ujednání

Konkurence dvou různých VOP

 • srážka dvou různých VOP při kontraktačním procesu
 • princip K. O. – co to znamená a jak lze jeho uplatnění vyloučit

 VOP v dlouhodobých vztazích s opětovným plněním

 • specifika těchto obchodů
 • možnost a podmínky jednostranné změny VOP

Překvapivé klauzule ve VOP  - neúčinnost

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 170613. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 •  Hotově v den konání semináře.

Přihlásit se můžete ZDE>>>

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info@ohkhodonin.cz

Komentáře
Přidejte první komentář k článku
Pokud nemůžete slovo přečíst, klikněte zde. CAPTCHA image for SPAM prevention