Okresní hospodářská komora HODONÍN

Seminář: Zákoník práce v roce 2017

16. June 2017

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na připravovaný seminář s tématem: "Zákoník práce v roce 2017"

Zákoník práce v roce 2017

<<< K termínu 26. 5. 2017 je přihlášeno 19 osob, zbývá 16 volných míst >>>

Termín semináře:

pátek – 16. 6. 2017 od 9:00 do 13:00 (prezence účastníků od 8:30 hod.)

Místo konání:

školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa>>>)

Přednášející:

JUDr. Ludmila Račická

Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Hodonín

Poplatek za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1.000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Ostatní zájemci – 1.500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj, voda, blok s propiskou, po skončení semináře elektronický materiál od lektora

Obsah semináře:

 • Souhrn připravovaných změn od 1. 7. 2017 v Zákoníku práce – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení, pracovní doba, práce z domova, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování, dovolená
 • Předsmluvní povinnosti – závislá práce, nelegální práce * sankce za umožnění nelegální práce * pracovně-lékařské služby – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovně-lékařských služeb
 • Povinnosti zaměstnavatele * co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem * zkušební doba * pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou * dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob * souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti *
 • Ukončení pracovního poměru * doručování písemností podle zákoníku práce, výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru * vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • Dovolená v roce 2017 – výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená * čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny (hodiny), převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a rodičovská dovolená, dovolená od roku 2018 – zásadní změny
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy
 • odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • k možnostem postupu zaměstnance, jehož zaměstnavatel se ocitne v úpadku, který je řešen konkursem
 • Zákon o zaměstnanosti v roce 2017 – zásadní změny v Zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a.s. účet číslo: 673 958 563/0300, variabilní symbol: 170616. Kopii bankovního výpisu (potvrzení o platbě) zašlete na e-mailový kontakt: info(at)ohkhodonin.cz. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 7 dní před konáním akce. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky
 • Hotově v den konání semináře.

Přihláška na seminář ZDE>>>

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: +420 724 613 020, info@ohkhodonin.cz

Komentáře
Přidejte první komentář k článku
Pokud nemůžete slovo přečíst, klikněte zde. CAPTCHA image for SPAM prevention